Tal av Louis Lingg

Tal av Louis Lingg inför domstolen i Chicago, oktober 1886

RÄTTEN! Med samma ironi varmed ni bemött mina försök att i detta ”fria land Amerika” tjäna ett levebröd
SOM MÄNSKLIGHETEN ÄR VÄRD ATT ÅTNJUTA,
medger ni mig nu, efter att ha dömt mig till döden, friheten att hålla ett sista tal.

Ni har anklagat mig för mord och dömt mig:
VILKA BEVIS HAR NI FRAMFÖRT
för att jag är skyldig?

För det första har ni skaffat hit den här figuren Seliger för att vittna emot mig. Honom har jag hjälpt göra bomber och ni har vidare bevisat att med hjälp av en annan fraktade jag de bomberna till 56 Clybourne Avenue, men vad ni inte bevisat – inte ens genom er köpta ”läcka” Seliger som tycks ha spelat en så betydande roll i affären – är att någon av dessa bomber togs till Haymarket.

Ett par kemister har också tagits hit som specialister, ändå kunde de bara slå fast att den metall som Haymarketbomben var gjord av
HADE EN VISS LIKHET
med dessa mina bomber och er mr Ingham har förgäves ansträngt sig att förneka att bomberna var helt annorlunda. Han fick medge att det var en skillnad på hela en halv tum i diametern, om än han utelämnade att det också var en skillnad på en kvarts tum på höljets tjocklek. Det är utifrån den här sortens bevis som ni har dömt mig.

Det är emellertid inte mord som ni har dömt mig för. Såpass har domaren slagit fast nu imorse i sin resumé av fallet, och Grinnell har upprepade gånger påstått att vi inte står till svars för mord utan för anarki, så utfallet är – att jag är anarkist!
VAD ÄR ANARKI?
Detta är en fråga som mina kamrater besvarat med tillräcklig tydlighet och det är onödigt att jag gör det en gång till. De har klart nog sagt till er vilka våra mål är. Statsåklagaren har emellertid inte gett er den informationen. Han har bara kritiserat och fördömt,
INTE ANARKINS LÄROR,
utan våra metoder som sätter dem i verket, och t o m här har han hållit i diskret tystnad det faktum att de metoderna tvingades på oss av polisen. Grinnells eget föreslagna botemedel mot våra klagomål är röstsedeln kombinerad med fackföreningar, och Ingham har t o m erkänt det angelägna i en sextimmarsrörelse! Men faktum är att vid varje försök att använda valurnan, vid varje ansats att förena arbetarnas bemödanden, har ni släppt lös polisbatongens brutala våld, och det är därför jag har rekommenderat kraftigt våld
FÖR ATT BEKÄMPA POLISENS ÄNNU KRAFTIGARE VÅLD.
Ni har åtalat mig för att förakta ”lag och ordning”. Vad innebär er ”lag och ordning”? Dess representanter är polisen och de har tjuvar i sina led. Här sitter kapten Schaack. Han har själv medgett för mig att min hatt och mina böcker blivit stulna på hans kontor – stulna av poliser. Dessa är era
FÖRSVARARE AV EGENDOMSRÄTTEN!
Detektiverna åter, som grep mig, tvingade sig in i mitt rum som inbrottstjuvar, under falska förespeglingar, genom att lämna namnet på en snickare, Lorenz, på Burlington Street. De har svurit på att jag var ensam i mitt rum och har därmed begått mened. Ni har inte kallat denna dam, mrs Klein, som var närvarande och kunde ha svurit på att nämnda detektiver bröt sig in i mitt rum under falska förespeglingar, och att deras vittnesmål är mened.
I SCHAACK HAR VI EN POLISKAPTEN
som även han gjort sig skyldig till mened. Han har svurit på att jag medgett för honom att jag var närvarande på måndagens kvällsmöte, fastän jag i själva verket informerat honom att jag var på ett snickarmöte i Zacks lokal. Han har också svurit att jag sagt till honom att jag lärt mig hur man gör bomber genom herr Mosts bok. Även det är mened.

Låt oss gå ytterligare ett steg uppåt bland dessa representanter för lag och ordning. Grinnell och hans folk har tillåtit mened, och jag säger att de gjort det medvetet. Bevisen har anförts av min advokat, och med egna ögon har jag sett Grinnell peka ut för Gilmer, åtta dagar innan han kom till vittnesbåset, de personer som han skulle svära mot.

Medan jag, som jag sagt tidigare, tror på våld i syfte att för mig och mina arbetarkamrater skaffa oss ett levebröd sådant människor bör ha, har å andra sidan Grinnell, genom hans polis och andra gynnare, uppmanat till mened för att mörda sju män, varav jag är en.

Grinnel hade
YNKLIGT NOG MAGE
att här i domstolssalen, där jag inte kunde försvara mig, kalla mig för feg! Uslingen! En figur som använt sig av ett hopkok av gemena mutkolvar och skojare för att få mig till schavotten. Varför? Av inget annat skäl än att sko en föraktlig själviskhet – en önskan att ”avancera i världen” – att ”tjäna pengar”, minsann.

Denna usling – som genom andra uslingars mened ska mörda sju män – är den figur som kallar mig ”feg”! Och ändå anklagar ni mig för att förakta sådana ”försvarare av lagen” – sådana obeskrivliga hycklare!

Anarki betyder inget herravälde eller
INGEN MÄNNISKAS AUKTORITET ÖVER EN ANNAN,
Ändå kallar ni det ”oordning”. Ett system som inte förespråkar någon sådan ”ordning” som kräver skurkars och tjuvars tjänster för att försvara det, det kallar ni ”ordning”.

Domaren själv tvingades erkänna att statsåklagaren inte lyckats binda mig till bombkastandet. Den senare vet dock hur han kan komma runt det. Han anklagar mig för att vara en ”konspiratör”. Hur bevisar han det? Helt enkelt genom att förklara Internationella Arbetarassociationen vara en ”konspiration”. Jag var medlem i den organisationen, så han har anklagelsen stadigt fäst på mig. Lysande! Inget är alltför svårt
FÖR EN STATSÅKLAGARES FÖRMÅGA!
Det är knappast fel av mig att jag förklarar de relationer jag har med mina olyckskamrater. Min vän Spies har redan förklarat hur vi blev bekanta med varandra. Jag kan öppet och ärligt säga att jag inte är lika nära bekant med mina medfångar som jag är med kapten Schaack.

Den allmänna misären, den kapitalistiska hyenans ödeläggelse har fört oss samman i vår agitation, inte som personer, utan som arbetare för samma sak. Sådan är den ”konspiration” ni har dömt mig för.

Jag protesterar mot domen, mot domstolens beslut. Jag erkänner inte era lagar, hopkokade som de är
AV NOLLORNA FRÅN FLYDDA ÅRHUNDRADEN
och jag erkänner inte domstolens beslut. Min egen advokat har klart bevisat urifrån domsluten från lika höga domstolar att en ny rättegång måste beviljas oss. Statsåklagaren nämner tre gånger så många domslut från kanske ännu högre domstolar för att bevisa det motsatta, och jag är säker på att om, i en annan domstol, dessa domslut skulle stödjas av tjugofem volymer, kommer de att anföra etthundra för att stödja det motsatta, ifall det är anarkister som ska ställas till svars. Och inte ens med sådana lagar, lagar som en skolpojke skulle förkasta, inte ens genom sådana metoder har de lyckats att ”lagligt” döma oss.
DE HAR TILL PÅ KÖPET MANAT TILL MENED.
Jag säger till er uppriktigt och öppet, jag är för våld. Jag har redan sagt till kapten Schaack att ”ifall de använder kanoner mot oss kommer vi att använda dynamit mot dem.”

Jag upprepar att jag är fiende till ”ordningen” av idag och jag upprepar att jag av alla krafter, så länge jag kan andas, ska bekämpa den. Jag förklarar ännu en gång, uppriktigt och öppet, att jag är för användande av våld. Jag har sagt till kapten Schaack, och jag står för det, att
”OM NI ANVÄNDER KANONER MOT OSS
kommer vi att använda dynamit mot er.” Ni skrattar! Kanske tänker ni att ”Du kommer inte att kasta några fler bomber”; men låt mig försäkra er att jag dör lycklig på schavotten, så säker är jag på att de hundratals och tusentals jag talat till kommer att minnas mina ord; och när ni har hängt oss, ta mig på orden, kommer de att sköta bombkastandet! Med hopp om detta säger jag till er: ”Jag föraktar er. Jag föraktar er ordning; era lagar; er våldsstödda auktoritet.”
HÄNG MIG FÖR DET!