Abel Paz

Abel Paz
av Miguel Iñiguez

Alias för Diego Camacho, Almería 1921 –

Bondson som bodde i Barcelona från 1929 och framåt och fick mellan 1932 och 1935 sin utbildning i den berömda rationalistskolan Natura i El Clot. Från 1935 var han arbetare i textilindustrin och gick med i CNT och FIJL. Som medlem i FIJL slogs han under Majhändelserna 1937 och när inbördeskriget slutade gick han i exil i Frankrike där han passerade genom koncentrationslägren. 1942 återvände han till Spanien för att ansluta sig till den frihetliga gerillakampen: han arresterades i slutet av det året och han satt i fängelse till 1953, och det året återvände han till Frankrike som landsflyktig (återvände till Spanien 1977), en tid då han skaffade sig ansenlig prestige som en frihetlig författare (och särskilt som historiker över den anarkistiska rörelsen). Han medverkade i Solidaridad Obrera i Paris, i CNT, Nueva Senda, Juventud Libre och Ruta (och hans journalistiska arbete fortsatte under post-Francoperioden i sådant som Historia Libertaria, Solidaridad Obrera i Barcelona..) Författare till anmärkningsvärt väldokumenterade böcker som La CNT y el Porvernir de España (Toulouse 1963), Paradigmas de una Revolución [19 de Julio de 1936 en Barcelona] (Choisy 1967), Actuación y Proyección de la CNT y el Anarquismo. La Organización (Barcelona 1980, med Semprún Maura, innehåller en debatt), Durruti, le Peuple en Armes (Paris-Bordeaux 1972, med Barcelonautgåvan i översättning 1978), CNT 1939-1951 (Barcelona 1982) och ett antal ännu outgivna, som Los Conflictos de la Primera Internacional en España 1868-1872 och Crónica Apasionada de la Columna de Hierro.

Under 1980-talet var han kanske den frihetlige författare som mest enträget utforskade anarkismens historia och CNT under åren mellan republiken och återbyggandet av CNT.

Översatt från ”Extracts from a Historical Encyclopaedia of Spanish Anarchism”, christiebooks.com

Joaquín Miguel Artal

Joaquín Miguel Artal
av Miguel Iñiguez

Barcelona 1884 – Ceuta 1909 (?)

Katalansk anarkist, barberarson utbildad i läroverket för föräldralösa barn. Till yrket var han träsnidare (i J. Nadals verkstad) och tycks från mycket tidig ålder ha haft kontakter med anarkistiska kretsar. Hans popularitet kommer från 1904 (då han var 19 år gammal) då han försökte ta livet av Maura (den 12 april 1904) och sårade honom lindrigt md en dolk. När han arresterades bedyrade han att han inte hade några medbrottslingar och han dömdes till 17 års inspärrning vilket han avtjänade i fängelset i Ceuta där han dog. Hans aktion uppmärksammades stort i den tidens frihetliga press (särskilt i El Rebelde, i vilken han också hade några artiklar publicerade). Hans död rapporterades också omfattande i den frihetliga pressen (Tierra y Libertad och El Libertario erinrade om hans mordförsök).

Artal har beskrivits som en mager, senig man, blyg och med gott uppträdande. Föga mer är känt om hans korta liv och han är ihågkommen här för sin attack mot Maura.

Översatt från ”Extracts from a Historical Encyclopaedia of Spanish Anarchism”, christiebooks.com