Vladimir Barmash

Barmash, Vladimir Vladimirovitj alias Gorbonos alias Valya alias Lonya (1879- ?Efter 1938)

En kort biografi om Vladimir Barmash, prominent anarkokommunist i Ryssland som omkom i fängelselägren.

Vladimir Barmash föddes i en by nära Ivanovo-Voznesensk (nu Ivanovo). Den här byn var väldigt liten och alla som bodde där hade familjenamnet Barmash. Trots nackdelen att komma från en bondebakgrund var han framgångsrik i skolan och for sedan till Moskva där han slutförde tre kurser på Alfons Shaniavskijs folkuniversitet. På 1900-talet studerade han på jordbruksakademin i Petrovsko-Razumovskoe och belönades med ett diplom i agronomi. 1905 gick Barmash med i en Moskvacell av Socialistrevolutionära Partiet. Han deltog i den väpnade kampen i Moskva i december 1905. I början av 1906 efter splittringen i det Socialistrevolutionära Partiet gick han med i en väpnad grupp inom oppositionsfraktionen, maximalisterna. Han deltog i en expropriering av 800,000 rubler från banken Inbördes Kreditsällskapet tidigt i mars 1906.

I juni 1906 gick Barmash till anarkismen och startade den anarkokommunistiska gruppen Fri Kommun i Moskva. Han deltog i masspropaganda och i väpnade aktioner. Den 27 juni 1906 godkände anarkistgruppen i Moskva den deklaration och program som utarbetats av Barmash. Denna hävdade att de anarkokommunistiska gruppernas roll var: organisering av arbetarna, bönderna och trasproletariatet, för exproprieringen och socialiserandet av privategendom; förbereda en arbetarnas generalstrejk; anarkistiskt deltagande I fackföreningarna var nödvändigt för att neutralisera inflytandet från de reformistiska politiska partierna; bojkott av alla regeringsorgan och parlamentsstrukturer; avvisande av exproprieringar för personlig profit – exproprieringar kom bara från behovet att finansiera anarkistisk propaganda; anarkistisk vägran att arbeta med något politiskt parti. Genom året 1906 propagerade Barmash i Moskvafabriker och spred anarkistisk litteratur. Han var en av organisatörerna till explosionen i Moskvaadministrationens Gardesbyggnad i juli 1906. På hösten 1906 behövde Fri Kommun pengar för litteratur och andra projekt. Barmash organiserade några exproprieringar men fångades. Han dömdes till 3 års fängelse av en Moskvatribunal. Efter att han frigavs 1909 bodde han i exil. Han återvände till Moskva men blev åter arresterad och förvisad år 1912, eller enligt andra rapporter åtalades han för anklagelserna mot Fri Kommun 1908. Som organisatör riskerade han dödsstraff så han bestämde sig för att simulera sinnessjukdom och sattes på mentalsjukhus. Han rymde därifrån och flydde till Frankrike.

Han befriades den 2 mars 1917 från Butirkyfängelset i Moskva (hur han hamnat där och på vilka anklagelser är oklart). Han skapade sedan lokala anarkokommunistiska celler i Moskvas Lefortovodistrikt och skapade i samarbete med andra grupper Anarkistgruppernas Federation i Moskva (FAGM). Barmash var en av dess sekreterare, medlem i dess Råd och dess kassör 1917-1918. Han organiserade ett stort projekt för utgivning av anarkistiska böcker åt FAGM. På hösten 1917 propagerade han bland Moskvaarbetare och var berömd som en eldfängd talare. Han tog en aktiv roll i Oktoberrevolutionen. Mellan september 1917 och april 1918 var han en redaktör på anarkisttidningen Anarkhiia.

Den 12 april 1918, efter tjekans attack mot Moskvas anarkiströrelse, arresterades Barmash. Barmash anklagades tillsammans med de andra medlemmarna i FAGM för att ha härbärgerat banditer och kriminella men ingen rättegång ägde rum och i maj 1918 blev alla frigivna. Den 6 maj 1918 medverkade Barmash i FAGM:s Råd med en rapport om Rådet och lokalgrupperna. På sommaren 1918 talade han på många möten och anklagade bolsjevikerna för att ha förrått revolutionen och för att ha utfört repressalier mot anarkister och arbetare. På hösten samma år arbetade han tillsammans med de andra prominenta anarkokommunisterna, Gordinbröderna.

Mellan 1918 och 1921 arbetade Barmash inom olika strukturer, var deputerad till Moskvasovjeten, arbetade som lärare och på flera banker. I april 1919 var han en av de ledande ljusen i Moskvas Union av Anarkist-Syndikalist-Kommunister. Enligt obekräftade rapporter hade han kontakter med Underjordiska Anarkister som utförde attacker mot bolsjevikerna. I september eller oktober 1919 for Barmash till Ukraina och anslöt sig till machnovisterna. Han var en av deras mest populära propagandister och vägledde deras kulturella-pedagogiska sektion i den grekiska byn Kremenchuk. Han återvände senare till Moskva.

I augusti 1920 var han en av organisatörerna till Moskvasektionen av anarko-universalisterna (MSAU), en av författarna till deras plattform och arbetade med deras tidning Universal, 1920-1921). Under den här perioden stödde han för en tid tanken att arbeta med sovjetregeringen, men efter krossandet av Kronstadtrevolten kom han ut i stark opposition mot bolsjevikerna. I november eller december 1921 arresterades han efter en razzia mot MSAU och förvisades till Kostroma utan något formellt åtal.

1923 arresterades han för desertering. NKVD-domare dömde honom den 4 maj till 2 års förvisning i Ziranska Oblast (nu en region i Tomskprovinsen). Det här beslutet revs upp och Barmash tilläts fritt uppehälle i SSSR. Han återvände till Moskva och arbetade som en bostadsadministratör. Han anslöt sig till socio-ekonomiska sektionen av All-Ryska Folkkommittén för hedrandet av minnet av Peter Krapotkin (EQA), och deltog i Krapotkinmuséets arbete. På sommaren 1927 organiserade han med andra anarkister en solidaritetskampanj för Sacco och Vanzetti. Han var en av tolv – med Borovoi, Rogdaev, etc. – som sände ett telegram utomlands angående fallet och försökte organisera offentliga möten vilket nekades av Moskvamyndigheterna vid flera tillfällen. Han knöt nära vänskapsband med Noi Varshavskij som skrev ett flygblad som protesterade mot sovjetregeringens hyckleri och manade till dess störtande. Det är sannolikt att Barmash var involverad i detta men Varshavskiy vägrade efter sin arrestering envist och heroisk att namnge någon annan.

1927-1928 deltog vid sedan av Rogdajev i konflikten mellan anarkister och “anarko-mystiker” (en grupp som manipulerades av statens hemliga polis) på Krapotkinmuséet. Som resultat tvingades han i mars 1928 att avgå från kommittén. Vid det här laget var han tillsammans med Rogdajev, Borovoi. Khudolei och Kharkhardin en av de mest aktiva supportrarna till Organisationsplattformen i Sovjetunionen.

1929 bodde Barmash i Mozhaisk och arbetade på Moskvas Jordbrukskreditbank. Den 15 juni 1929 arresterades han med många andra gamla anarkister och anklagades för skapande av illegala anarkistgrupper, spridande av antisovjetisk litteratur och kontakter med anarkister utanför Sovjetunionen. Han dömdes till 3 år i en politisk isolator i Suzdal. I augusti 1930 förflyttades han till Butirkyfängelset för en medicinsk operation och sändes efter detta till en polit-isolator i Verkĥneuralsk.

I juni 1932 dömdes han till 3 års förvisning i Sibirien. Från 1934 fram till januari 1935 var han i Yeniseisk, där han arbetade som agronom. Den 25 januari 1935 arresterades han igen för antisovjetiska handlingar och dömdes till 3 år i Verkhneuralsks polit-isolator. Här grundade han Verkhneuralsks Anarkistiska Grupp som förespråkade illegal anarkistisk organisering för att samla resterna av rörelsen och mobilisera mot den statskapitalistiska regimen och utveckla ett program. Han tilläts in på Institutet för Distansutbildning på Jordbruksakademin under namnet Kliment Timirjazev. 1938 arresterades han igen och dömdes till 5 år i ett koncentrationsläger. Det här är det sista omnämnandet av Barmash i arkiven. Efter det försvann alla spår efter honom.

Nick Heath

Källor:

Avrich, P. The Russian Anarchists.
Rublyov, D. I. The Story of a Leaflet and the Fate of the Anarchist Varshavskiy i After Makhno. Kate Sharpley Library.
Makhno-hemsida (på ryska) http://www.makhno.ru/

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: