Aftonbladet om Bakunin, 26 maj 1863

I sammanhang härmed kunna vi icke underlåta att med några ord antyda vårt ogillande af det ovärdiga och från svensk sida mer än obetänksamma sätt hvarpå Stockholms Dagblad emot den bekante i Stockholm vistande ryske flyktingen Bakunin uppträdt! Vi beklaga att en svensk tidning till den grad, som här skett, kunnat glömma att så länge den ifrågavarande personen emot svensk lag icke förbrutit sig, han måste ock från svensk sida vara från all förnärmelse, så uti ett som annat hänseende befriad. Oss veterligen har Bakunin icke gjort något, som bör beröfva honom rättigheten att i Sverge åtnjuta en fristad, och icke heller frukta vi, hvad en och annan velat framhålla, att han skall här i landet åstadkomma revolutionen, ty hvarken befolkningen, dess vanor och tankesätt eller landets lagar och förhållanden äro till försök af sådan art i någon den ringaste måtto lämpliga. Må de, hvilka söka stämpla Bakunin såsom en för Sverges väl vådlig person, noga tillse att icke rikets öfrige invånare komma att betrakta sådant såsom ett tjenstvilligt biträde åt den stat, derifrån Bakunin, i följd af sina för mensklighetens väl framhållne åsigter, nödgats flykta!

Annonser

Ett svar

  1. Hej Sovversiva! Jag har skrivit en längre artikel om Bakunins flykt från Sibirien 1861. Här är länken:
    http://anarchyisorder.wordpress.com/2011/12/25/bakunins-flykt…-sibirien-1861/
    Era artiklar från Aftonbladet var välkomna!
    Mkh Staffan

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: