Aniela Franciszka Wolberg

Aniela Franciszka Wolberg 1907-1937
av Nick Heath

“Som bara tjugoåring offrade hon tid och pengar för sitt ideal. På den tiden var hennes kritiska sinne och verklighetssinne högt utvecklat; hennes hjärta var passionerat för massorna, för revolutionen. Hennes brinnande mål var att hjälpa bildandet av en anarkistisk rörelse i Polen; en som inte skulle vara fastlåst i grupper, men mäktig, folklig, och förmögen att materialisera våra strävanden”. Dödsruna i Man! (anarkistisk tidning i Förenta Staterna)

Aniela Wolberg var född i Czestochowa, Polen, den 14 oktober 1907 i en välbärgad judisk familj. Hon studerade på Jagiellonianuniversitetet i Krakow. 1924 fick hon kontakt med en grupp bulgariska anarkistiska studenter, bland vilka fanns Tazco Petrov som senare dog i fängelse. Hon blev en aktiv medlem i Polens Anarkistiska Federation (AFP) 1926. Hon redigerade en underjordisk anarkistisk månadstidning, Proletarien (Proletariat). Hon flyttade till Paris 1926 för att fortsätta sina studier. Här bidrog hon med artiklar och pengar till den polska anarkisttidningen Walka (Kamp) redigerad av Isaak Gurfinkiel (som under pseudonymen Valevsky var en av undertecknarna till de Frihetliga Kommunisternas Organisationsplattform). Hon studerade sedan på Montpellieruniversitet i Frankrike där hon blev civilingenjör i kemiteknik. I Frankrike knöt hon band med franska anarkistgrupper, däribland CGT-SR och med spanska anarkistgrupper. Hon återvände till Paris och arbetade som ingenjör på en bilfabrik. Hon deporterades från Frankrike till Polen på grund av sin anarkistiska verksamhet 1932. Hon blev sekreterare för AFP samma år och redigerade den underjordiska anarkisttidningen Walka Klas (Klasskamp). Hon arresterades 1934, men släpptes i brist på bevis. Dock tvingades hon med den ökande repressionen mot den anarkistiska rörelsen att avbryta sin aktivism. 1936 flyttade hon till Spanien för att hjälpa revolutionen där. Hon dog i Warsawa av komplikationer efter en operation den 11 oktober 1937.

NICK HEATH

Översatt från libcom.org